Inkubator Validé Haugesundregionen skal hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsideer med å få ideene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk. Ipark Haugesundregionen er en pådriver og støttespiller innen entreprenørskap og innovasjon, og bidrar til å skape morgendagens vekstbedrifter.

Eiere og styre:

Ipark Haugesundregionen AS ble stiftet i 2010, og eies av Ipark AS (50 %), Rogaland Ressurssenter AS (34 %) og Haugaland Kunnskapspark/Stiftelsen Polytec (16 %).

Styret:

  • Terje Handeland (styreleder)
  • Mariann Salvesen
  • Thorvald Gundersen
  • Jan Håland
  • Inger Kallevik Håvik

Organisering

Åse Tveit Samdal er ansatt som daglig leder og forretningsutvikler i selskapet.
Rådgivningskompetanse leies inn etter behov, for øvrig bidrar eiere med kompetanse og rådgivning inn mot inkubatorbedrifter.

Driftsfinansiering

Ipark Haugesundregionen AS arbeider for hele regionen, og mottar driftsstøtte fra Rogaland Fylkeskommune, SIVA, Vindafjord kommune, Karmøy
kommune, Haugesund kommune, Tysvær kommune og Bokn kommune.

Samarbeidsprosjekter

Ipark Haugesundregionen er medfinansiør og deltar i forskningsprosjektet «Regional SpinOff Accelerator».
Se Polytec

Er du klar til å realisere prosjektet ditt?

Kontakt oss i dag