1

Ideer inn

Gründere og bedrifter tar kontakt med oss, vi tar et møte og går gjennom forretningsideen. Du kan også følge linken under og fylle ut skjema, så vil vi kontakte deg. Vi behandler alle idéer konfidensielt inntil annet er avtalt. Link til skjema: Innledende beskrivelse av ide

Vi fokuserer på følgende områder:
- Energi/industri
- Petromaritim/maritim
- IKT
- Mat/Landbruk
- Annet

2

Kvalifisering

Dersom vi blir enige om å gå videre utvikler vi en forenklet forretningsplan sammen, og utarbeider søknad og presentasjon til opptakskomité. Før du framstilles for opptakskomitéen, arrangerer vi en «syretest» der et ekspertpanel vurderer idéen din.
3

Opptak

En opptakskomité avgjør om ideen er god nok til å tas opp i inkubatoren. Denne komitéen er felles for alle Validé-inkubatorene i Rogaland. Komitéen har opptaksmøter seks ganger i året. Før du fremstilles for opptak, skal vi bli enige om en prinsippavtale som forteller hva Validé
Haugesundregionen skal bidra med, og hva vi skal ha igjen i form av eierandel i selskapet. Vi har en målsetting om 10 % eierskap i selskapene vi involverer oss i.
4

Investering/avtaleverk

Dersom idéen får ja i opptakskomiteen, formaliseres oppdragsavtale, investerings- og aksjonæravtale.

Vi har en målsetting om å investere i fem nye forretningsideer/bedrifter hvert år.

5

I inkubatoren

Nå starter arbeidet! Basert på avtalen om bidrag settes det opp milepælsplan for utviklingsprosjektet. Denne følges opp løpende og er grunnlaget for samarbeidet. Normalt varer inkubatorperioden rundt 2-3 år.
6

Exit

Inkubatoren selger seg ut i trinn når ekstern kapital kommer inn. Utgangspunktet er at inkubatoren skal være på eiersiden så lenge den har noe å bidra med. Inkubatoren skal selge til markedspris, og intensjonen er at vi skal kunne investere eventuell gevinst i nye prosjekter.

Er du klar til å realisere prosjektet ditt?

Kontakt oss i dag